Alla mainitut aineistot tulee toimittaa Tilityyn käsiteltäväksi viimeistään päättynyttä kir­janpitojaksoa seuraavan kuun 10. päivä

esimerkiksi kesäkuun loppuun päättyvän kirjanpitojakson tositteet

tulee olla toimitettuina heinäkuun 10. päivä mennessä

Aineistot tulee toimittaa Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu Tilityyn osoittamaa toimituskanavaa käyttäen, sähköisessä muodossa, esimerkiksi valokuvattuna tai pdf-tiedostona, mikäli muuta ei ole sovittu. Valokuvattujen tositteiden tulee olla selkeitä ja niissä tulee näkyä selkeästi koko tositteen sisältö. Mukana tulee olla jokaisen tositteen jokainen sivu (monisivuiset tai kaksipuoleiset tositteet), jolla on merkitystä kirjanpidossa.

 

Laskut toimitetaan, kun ne saapuvat tai lähetetään (ei vasta kun ne maksetaan). Lisäksi Teidän tulee ilmoit­taa kirjanpitoon vaikuttavista, liiketoiminnassa tapahtuneista muutoksista kuten sopi­musmuutoksista (esimerkiksi muuttunut/uusi vuokrasopimus), muutoksista organisaation vastuuhenkilöissä tai tosiasiallisissa edunsaajissa, pankkimuutoksista sekä toimitta­maan niiden pohjalta kirjanpidossa tarvittavat aineistot (uudet sopimukset, tms.). Suositeltu tiedostomuoto on pdf. Muita hyväksyttyjä tiedostomuotoja ovat jpg, jpeg, tiff ja png.

 

Tilityy tekee kirjanpidon kuukauden kuluessa kaikkien tositteiden toimittamisesta, eli viimeistään seuraavan kuun 10. päivään mennessä

esimerkiksi kesäkuun loppuun päättyvän kirjanpitojakson kirjanpito on valmiina

ja Teillä tieto maksettavasta arvonlisäverosta sekä kauden talousra­portit toimitettuina viimeistään elokuun 10. päivänä

 

Tilityy tekee kirjanpidon perusteella kuukauden kuluessa kaikkien tositteiden toimittami­sesta, eli viimeistään seuraavan kuun 10. päivään mennessä arvonlisäveroilmoituksen (kausiveroilmoitus) sekä muut päättyneen kirjanpitojakson tarvittavat raportoinnit.

 

Kirjanpitoa varten tarvittavat tositteet

  • Teille saapuneet laskut
  • asiakkaille Teiltä lähetyt laskut
  • tuote- ja/tai palvelumyyntiraportit (esim. kassaraportit, muut myyntiraportit)
  • kuitit verkkopankkimaksuista
  • kuitit käteis- ja kortti- ja verkkomaksuista
  • palkkalaskelmat ja vastaavat, mikäli Tilityy ei vastaa niiden laskennasta
  • kaikkien käytössä olevien tilien tiliotteet (pankkitilit, Holvi, Verkostopalvelu, PayPal, jne.)

HUOMIO: varmistathan myös, että olet toimittanut tositteet kaikista tiliotteen tapahtumista

  • OmaVero-tiliote (mikäli ei ole erikseen sovittu, että Tilityy hoitaa tiliotteen noutamisen)
  • muut mahdolliset kirjanpitoaineistot (taloutta koskevat viranomaisilmoitukset, jne.)
  • mahdolliset muistutuslaskut, perintätoimistojen kirjeet sekä vastaavat

 

Pyydettyjen aineistojen toimittaminen ajallaan on poikkeuksetta aina asiakkaan vas­tuulla. Ilman alkuperäistä tositetta arvonlisäverovelvollinen ei saa vähentää ostojen ve­roa. Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu Tilityy ei takaa kirjanpidon valmistumista ajal­laan tai vastaa miltään osin kirjanpidon valmistumisen viivästymisestä aiheutuvista seuraamuksista, mikäli asiakas ei ole toimittanut pyydettyjä aineistoja ajallaan.

 

Tilityyn myynti- ja asiakaspalvelu vastaa mielellään kirjanpitopalveluita koskeviin kysymyksiin ja antaa lisätietoja ai­neistojen toimittamisessa.