Tilityyn vastatessa asiakkaan palkanlaskennasta ja tulorekisteri-ilmoituksista ilman palkka­hallinnon lisäpalveluita, asiakas on velvollinen toimittamaan tarvittavat ajantasaiset aineistot vähintään viisi(5) arkipäivää ennen kuin Tilityyn tulee toimittaa asiakkaalle palkkalaskelmat.

  

HUOMIO
Asiakkaan toimittaessa aineistoja vaillinaisena tai myöhässä, Tilityy ei vastaa palkanlaskennan viivästymisestä tai sen seurauksista.

 

 

 

 

Tarvittaviin aineistoihin kuuluvat sekä muut palkanlaskentaa koskevat ehdot

 • asiakkaan tulee ylläpitää lain vaatimia työvuorolistoja sekä rekisteriä toteutuneista työtunneista/-päivistä työntekijäkohtaisesti. Tilityy vastaa vain palkanlaskennasta.
 • asiakkaan tulee ilmoittaa kaikista muutoksista työsuhteisiin liittyen (uudet työntekijät, irtisanomiset, yms.)
 • asiakkaan tulee toimittaa Tilityylle uudet ja muuttuneet työsopimukset, tiedoksianto palkan muutoksista, työntekijöiden osoitteet, sosiaaliturvatunnukset, pankkiyhteystiedot sekä
 • muut mahdolliset palkkalaskelmia tai palkanlaskentaa varten tarvittavat tiedot
 • asiakkaan tulee aina toimittaa seuraavat tiedot palkanlaskennan pohjaksi:
  • työpäivien määrä työntekijäkohtaisesti
  • maksettavan palkan perusteet (palkan ja palkanlisien erittely)
  • peruspalkka (per tunti/kuukausi/tms.)
  • ilta-, lauantai- ja muiden palkanlisien määrät ja maksuperusteet
  • sairaspäivien määrä ja työtunnit
  • mikäli palkan yhteydessä maksetaan vuosilomapalkkaa tai lomrahoja, tms., erottelu niiden määrästä ja perusteista
 • muut mahdolliset Tilityyn palkanlaskentaa varten pyytämät aineistot
 • asiakas vastaa eläkevakuuttajille, viranomaisille annettavista ilmoituksista (muut kuin Tulorekisteri)
 • asiakkaan toimittaessa aineistoja vaillinaisena tai myöhässä, Tilityy ei vastaa palkanlaskennan viivästymisestä tai sen seurauksista

 

Tilityyn myynti- ja asiakaspalvelu vastaa mielellään palkanlaskennan palveluita koskeviin kysymyksiin ja antaa lisätietoja ai­neistojen toimittamisessa.