Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu Tilityy tarjoaa asiakkaille kahta erilaista hinnoittelumallia, joista yleisempi on palvelupaketti, josta asiakkaana maksat kiinteän kuukausihinnan, joka sisältää tavanomaisessa tilanteessa kaiken, eikä päälle tule perusmaksuja tai erillisiä tosite- ja kuittikohtaisia vientipalkkioita. Palvelupakettiasiakkaat maksavat erikseen mahdollisista lisätöistä sekä lisä- ja erikoispalveluista, joita voivat olla esimerkiksi tositteiden käsittelypalvelu ja selvittelypalvelut Tilinpäätöksen laatiminen ja veroilmoituksen tekeminen sekä jättäminen laskutetaan erikseen. Lisätietoja tilinpäätöspalvelusta löydät alta.

Toinen Tilityyn tarjoama hinnoittelumalli on tuntihintaperusteinen taloushallintopalvelu, jossa asiakkaan maksama hinta perustuu sen tekemiseen kuluneeseen aikaan, jota Tilityyssä seurataan erityisellä asiakaskohtaisella seurannalla. Siinä missä pakettihintaisen palvelun kohdalla kuukaisittainen hinta on asiakkaalle sama vaikka joinakin kuukausina tositteita voi olla hieman enemmän tai vähemmän kuin mitä pakettiin sitältyy, hintaperusteissa mallissa asiakkaana maksamasi hinta vaihtelee kuukausittain. Myös tilinpäätöksen ja veroilmoituksen työt laskutetaan hintaperusteisessa taloushallintopalvelussa kuluneeseen työaikaan perustuen.

 

Palvelupaketit

Tilityy sopii yhteistyön alussa asiakkaan kanssa palvelupaketista, johon sisältyvät halutut kirjanpito- ja taloushallintopalvelut. Palvelupaketin valinnassa toivottujen palveluiden lisäksi merkitsee kuukausittainen tositteiden määrä. Kirjanpitopalveluiden esimerkkipaketit hintoineen löydät kohdasta "Esimerkkejä yleisimpien palvelukokonaisuuksien hinnoista". Toimijoiden, joiden kirjanpidon peruskausi on esimerkiksi neljännes- ja puolivuosi, palvelupakettien hinnat ovat lähtökohtaisesti verrattavissa esitettyihin kuukausipaketteihin tositemäärä huomioiden.
 


Sähköinen kirjanpito

Tilityyn palvelupaketit sisältävät lisäkustannuksetta sähköisten aineistojen käsittelyn, jotka asiakas toimittaa kirjanpitoon helppoa latauspalvelua käyttäen. Sähköiset tostiteaineistot ovat erityisen turvallinen vaihtoehto, joka vähentää merkittävästi aineistojen vaatimaa säilytystilaa ja säästää ympäristöä.


 
Käytössä paperiset tositteet?

Monelle on edelleen helpompaa toimittaa kirjanpitäjälle perinteisiä paperisia tositteita ja Tilityyssä käsitellään aineistoja ammattitaitoisesti niiden muodosta riippumatta. Mainitse yhteistyöstä sovittaessa toive paperisten tositteiden toimittamiselle ja se kirjataan tehtävään toimeksiantosopimukseen. Samalla sovitaan, palautetaanko Tilityyn digitoimat paperiset tositteet niiden käsittelyn jälkeen. Saat asiakkaana joka tapauksessa tositteista myös sähköisen arkiston.
 

 

Uuden asiakkaan perustamismaksu

Yhteistyön aluksi Tilityy perustaa uudet asiakkaat tarvittaviin taloushallinnon ohjelmistoihin ja rekisterihin. Laskutettu uuden asiakkaan perustamiskulu maksetaan vain kerran yhteystyö alussa ja sen hinta on 76,61 euroa (sis. alv 0 %), sisältäen uuden asiakkaan perustamisen palvelupaketin mukaisiin taloushallintojärjestelmiin, aineistojen toimituskanavien luonnin sekä kirjanpidon avaamisen ja viennit taseen pohjalta.

 

Lain vaatimat asiakkaan tunnistamisen ja vastuuhenkilöraportoinnin tehtävät

Laki velvoittaa tilitoimisto- ja taloushallintopalveluita tuottavia toimijoita tunnistamaan ja tuntemaan asiakkaansa. Taustalla on tavoite estää harmaata taloutta ja rahanpesua sekä terrorismin rahoittamista. Lisäksi tilitoimistot raportoivat ajantasaisesti erityisesti yritysten vastuuhenkilöt kaupparekisteriin.

Yleisimmin tunnistamisen ja tuntemisen sekä vastuuhenkilöraportoinnin lisätöitä Tilityy tekee yhteistyön alussa sekä kerran vuodessa. Tilityyllä on velvoite kuitenkin reagoida kaikkiin vastuuhenkilömuutoksiin ja tehdä niitä koskevat vaaditut ilmoitukset. Edellä mainituista tehtävistä Tilityy laskuttaa asiakasta kuluneeseen aikaa perustuen.

 

Kirjanpitotyön perustuntiveloitus

Tilityy tarjoaa vaihtoehtona kiinteähintaisille palvelupaketeille mahdollisuuden hankkia taloushallinnon palveluita kuluneeseen työaikaan perustuvasti tuntihintaperusteisesti. Lisäksi monien asiakkaiden kohdalla on esimerkiksi joitakin lain vaatimia selvityksiä raportointeja, joista asiakasta laskutetaan kuluneeseen työaikaan perustuen. Näiden kirjanpitotöiden perustuntiveloitus on 52,42 euroa (sis. alv 0 %).

Tilityyn tarjoamat palvelupaketit perustuvat asiakkaan toimittamiin valmiisiin aineistoihin, joiden pohjalta Tilityy toteuttaa asiakkaan kirjanpidon. Lisätyöt, kuten asiakkaan erillistilaukset, asiakkana toimittamassa aineistoissa olleen virheen korjaaminen, selvitystyöt sekä tarvittavat viranomaisilmoitusten oikaisut tehdään tuntihintaisella veloituksella, jonka lisäkustannus lisätään toteutuman mukaan asiakkaan palvelupaketin kuukausihintaan.

 

Esimerkkejä yleisimpien palvelukokonaisuuksien hinnoista

Alla olevat listahinnat ovat esimerkkihintoja palvelupaketin kirjanpitopalveluille. Toimijoiden, joiden kirjanpidon peruskausi on esimerkiksi neljännes- ja puolivuosi, palvelupakettien hinnat ovat lähtökohtaisesti verrattavissa esitettyihin kuukausipaketteihin tositemäärä huomioiden.

 

Miniyrityksen tai -yhdistyksen kirjanpito

Kun kyseessä on pientä toimintaa ja kirjanpitojaksolta on vain vähän tositteita, eikä toimijalla ole palkanmaksua tai vastaavia erityisiä palvelutarpeita

Hinta 52,42 euroa (sis. alv 0 %) / kalenterikuukausi

sisältäen

 • kirjanpidon laatiminen (sisältäen enintään 15 tositetta)
 • tarvittaessa arvonlisäverolaskelman koostaminen ja kausiveroilmoituksen jättäminen
 • kuukausittaisten kirjanpitoraporttien toimitus sähköisenä asiakkaalle
 • taloushallinnon perusneuvonnan puhelimitse tai sähköpostitse

Pienen yrityksen kirjanpito

Perinteisille pienille yrityksille, kuten monet toiminimet, pienet osakeyhtiöt ja muut yhtiömuodot

Hinta 104,84 euroa (sis. alv 0 %) / kalenterikuukausi

sisältäen

 • kirjanpidon laatiminen (sisältäen enintään 45 tositetta)
 • tarvittaessa arvonlisäverolaskelman koostaminen ja kausiveroilmoituksen jättäminen
 • kuukausittaisten kirjanpitoraporttien toimitus sähköisenä asiakkaalle
 • taloushallinnon perusneuvonnan puhelimitse tai sähköpostitse

Keskisuuren yrityksen kirjanpito

Yritykset, joilla jo hieman enemmän aktiivista toimintaa ja esimerkiksi palkanmaksua

Hinta 314,52 euroa (sis. alv 0 %) / kalenterikuukausi

sisältäen

 • kirjanpidon laatiminen (sisältäen enintään 75 tositetta)
 • tarvittaessa arvonlisäverolaskelman koostaminen ja kausiveroilmoituksen jättäminen
 • kuukausittaisten kirjanpitoraporttien toimitus sähköisenä asiakkaalle
 • taloushallinnon perusneuvonnan puhelimitse tai sähköpostitse

Suuren yrityksen kirjanpito

Suurempien organisaatioiden kohdalla kuukausittaisen palvelun esimerkkihinta on pieniä toimijoita suuntaa-antavampi, johtuen usein lisäksi hankituista monista samanaikaisista muista palveluista

Hinta 629,04 euroa (sis. alv 0 %) / kalenterikuukausi

sisältäen

 • kirjanpidon laatiminen (sisältäen enintään 200 tositetta)
 • tarvittaessa arvonlisäverolaskelman koostaminen ja kausiveroilmoituksen jättäminen
 • kuukausittaisten kirjanpitoraporttien toimitus sähköisenä asiakkaalle
 • taloushallinnon perusneuvonnan puhelimitse tai sähköpostitse

Pienen yhdistyksen tai organisaation kirjanpito

Perinteiset pienet harraste- ja yhteiskuntayhdistykset, joiden tulot ja kulut koostuvat pitkälti jäsenmaksutuotoista sekä perustoiminnan kuluista, mutta joiden toiminta on hieman jo tavanomaista aktiivisempaa

Hinta 78,63 euroa (sis. alv 0 %) / kalenterikuukausi

sisältäen

 • kirjanpidon laatiminen (sisältäen enintään 30 tositetta)
 • kuukausittaisten kirjanpitoraporttien toimitus sähköisenä asiakkaalle
 • taloushallinnon perusneuvonnan puhelimitse tai sähköpostitse

Keskisuuren yhdistyksen tai organisaation kirjanpito

Yhdistykset, joilla päivittäistä tai muuten erityisen akviista toimintaa, mahdollisesti palkanmaksua ja tarvetta kuukausittaisraportoinnille

Hinta 157,26 euroa (sis. alv 0 %) / kalenterikuukausi

sisältäen

 • kirjanpidon laatiminen (sisältäen enintään 30 tositetta)
 • kuukausittaisten kirjanpitoraporttien toimitus sähköisenä asiakkaalle
 • taloushallinnon perusneuvonnan puhelimitse tai sähköpostitse

 Suuren yhdistyksen tai organisaation kirjanpito

Yhdistykset, joilla joiden toiminta aktiivista, päivittäistä ja tuotannollista, ja joilla todennäköisesti palkattua henkilökuntaa

Hinta 235,89 euroa (sis. alv 0 %) / kalenterikuukausi

sisältäen

 • kirjanpidon laatiminen (sisältäen enintään 75 tositetta)
 • kuukausittaisten kirjanpitoraporttien toimitus sähköisenä asiakkaalle
 • taloushallinnon perusneuvonnan puhelimitse tai sähköpostitse

 Kuolinpesän tai yksityishenkilön kirjanpito

On tilanteita, joissa Yksityishenkilön oman talouden seuranta halutaan tehdä kirjanpidolla ja Tilityy tarjoaa siihen palvelun. Toinen yleisesti käytetty palvelu on kuolinpesän talouden seuranta kirjanpidolla

Hinta 65,00 euroa (sis. alv 24 %) / kalenterikuukausi

sisältäen

 • kirjanpidon laatiminen (sisältäen enintään 30 tositetta)
 • kuukausittaisten kirjanpitoraporttien toimitus sähköisenä asiakkaalle
 • taloushallinnon perusneuvonnan puhelimitse tai sähköpostitse

 

Tilinpäätös- ja veroilmoituspalvelut

Tilinpäätöksen ja vuosi-ilmoitusten tekemisestä peritään erillinen kertamaksu, johon sisältyvät tarvittavien kirjanpidon tilinpäätösvientien tekeminen sekä tilipäätös- ja veroilmoitusasiakirjojen laatiminen. Yleensä tlinpäätös ja veroilmoituksen teko hankitaan pakettina, josta peritään yhden tai kahden kuukauden palvelupaketin hinta. Tuntihintaperuisteiset asiakkaat maksavat palveluista työhön käytettyyn aikaan perustuen.

 
Tilinpäätösasiakirjat koostetaan kirjanpidon sekä muiden asiakkaan taloutta koskevien aineistojen pohjalta tilikauden päätteeksi. Tilinpäätöspalvelu sisältää tasekirjan ja tuloslaskelman toimitettuna sähköisesti tai paperisena asiakkaalle sekä tarvittaessa viranomaiskappaleiden toimituksen (veroilmoituksen liitteet). Joissakin tilanteissa voi olla tarvetta osittaiselle tai täydelliselle välitilinpäätökselle. Sen laatimisesta perittävä kustannus sovitaan tapauskohtaisesti ja pohjana toimivat perustilinpäätöksen laatimisen kustannukset.