Pyydä tarjous tilitoimisto- ja taloushallintopalveluista


Voit pyytää tarjousta Tilityyn tarjoamille tilitoimisto- ja taloushallintopalveluille alla olevalla kätevällä tarjouspyyntöverkkolomakkeella. Tilityy pyytää lomakkeella perustietoja tarjouksen tekemisen ja yhteistyöneuvotteluiden pohjaksi.


Annettujen tietojen pohjalta luodaan yleiskuva tarvituista palveluista ja varmistetaan, että vapaana löytyy tarvittavan toimialan tai taloushallintoerityisosa-alueen asiantuntija parhaan mahdollisen palvelun takaamiseksi. Mikäli haluat lisätietoja tai apua tietojen koostamisessa, ota yhteyttä Tilityyn myynti- ja asiakaspalveluun.Suositukset tarjouspyynnön täyttämiseen


 • Täytä tarjouspyynnön yhteyshenkilön tiedot, jotta Tilityy voi tarvittaessa pyytää tarvittavia lisätietoja

 • Anna lomakkeella pyydetyt tiedot vain niiden palveluiden osalta, jotka halutaan sisällytettävän annettavaan tarjoukseen

 • Jos et ole varma jostain kysytystä tiedosta, ota rohkeasti yhteyttä ja pyydä lisätietoja


Tarjouspyyntölomakkeella annettuja tietoja käsitellään Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu Tilityyssä luottamuksellisina, eikä niitä luovuteta eteenpäin. Annetut tiedot poistetaan tarjouspyynnön käsittelyn jälkeen.

Lisätietoja tarjouspyynnöstä antaa

Tarjouspyyntönä olevan toimijan tiedot


Kirjanpito ja tilinpäätösTäytä tässä osiossa alla seuraavat tiedot, mikäli haluat Tilityyn sisällyttävän annettavaan tarjoukseen kirjanpidon ja/tai tilinpäätöksen tekemisen palvelut. Ilmoita tiedot lisäksi, mikäli olet kiinnostunut alla seuraavista, niitä koskevista lisäpalveluista.Arvioi kirjanpitotositteiden määrä edellä ilmoitettua Kirjanpidon ilmoituskausi (kirjanpito tehdään) -kautta kohden.Tärkeät vinkit

 • Kysytyt tosite- ja aineistomäärät toimivat tarjouksen pohjana, joten on tärkeää, että annetut tiedot ovat mahdollisimman tarkat arviot

 • Kaikilla toimijoilla ei välttämättä ole kaikkia alla tiedusteltuja tositteita, jolloin kyseiset kohdat voi jättää täyttämättä

 • Jos et ole varma jostain kysytystä tiedosta, ota rohkeasti yhteyttä ja pyydä lisätietoja
Ilmoita alla olevien tositteiden määrä ilmoituskautta (kirjanpidon tekemisjaksoa) kohdenKirjanpidon lisäpalvelut


Palkanlaskennan palvelutAlla tarjotaan kaksi vaihtoehtoista tapaa ilmoittaa ilmoituskausittain tarvittavien palkanlaskentojen määrä.Täytä tiedot

 • vaihtoehtoon 1, kun

  palkanmaksu on säännöllistä (palkat maksetaan ilmoituskausittain säännöllisesti ja palkansaajissa ei tapahtu merkittävää ilmoituskausittaista vaihtelua).

 • vaihtoehtoon 2, kun

  palkkoja maksetaan epäsäännöllisesti ja/tai palkansaajat vaihtelevat ilmoituskausittaista.Vaihtoehto 2


Osto- ja myyntilaskujen hallinta (reskontrat)Valitse alla ne ostolaskuja (ostoreskontra) ja/tai myyntilaskuja (myyntireskontra) koskevat palvelut, jotka halutaan sisällytettävän annettavaan tarjoukseen.


Tilityyn myynti- ja asiakaspalvelu kertoo mielellään lisää tarjolla olevista maksujenhallinnan palvelusta.
Tilitoimistolle vastattavaksi ulkoistetaan seuraavat myyntilaskuja koskevat toiminnot
Tilitoimistolle vastattavaksi ulkoistetaan seuraavat ostolaskuja koskevat toiminnot


Muut tilitoimisto- ja taloushallintopalvelutPyydän huomioimaan myös alla valitsemani palvelut tarjouspyynnössä.On mahdollista, että valitset tarjoukseen vain joitain seuraavista Tilityyn tarjoamista palveluista. Siinä tapauksessa täytä vain omat ja tarjouspyynnön kohteena olevan toimijan yhteys- sekä perustiedot. Lisäksi tee alta valinnat toivotuista palveluista.


Lisää myös yllä tarvittaessa kirjanpitoaineistojen kohdalla pyydetyt tosite- ja aineistomäärät, mikäli ne koskevat lisäpalvelua, josta pyydät tarjousta.
Pyydän tarjousta lisäksi seuraavista Tilityyn palveluista


- Tilityyn postiosoitepalvelu sopii toimijoille, joilla ei ole fyysistä osoitetta, johon saapuva posti voidaan ohjata. Tilityyn postiosoitepalvelua käyttävän toimijan posti ohjataan Tilityyn tarjoamaan asiakasosoitteeseen, josta se erikseen sovittavasti noudetetaan asiakkaan toimesta tai lähetetään asiakkaalle sähköisenä.
Mahdolliset lisätiedot ja -toiveet tarjouspyyntöönLähetä tarjouspyyntö valitsemalla ensin ”En ole robotti” ja painamalla pyydetyn kuvavalinnan jälkeen ”Send”.