Luotettavat tilitoimisto- ja taloushallinnon palvelut

Tilityy on innovatiivinen, alan kokeneista ammattilaisista koostuva tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu, joka tarjoaa ammattitaitoiset tilitoimisto- ja taloushallintopalvelut luotettavasti sekä kilpailukykyisin hinnoin. Tilityyn asiakkaat yleensä maksavat kuukausittain kiinteän palvelupakettimaksun, joka kattaa toimeksiantosopimuksessa palvelupakettiin sovitut kausittaiset toimenpiteet. Lisäksi valittavissa on tuntiperusteinen hinnoittelu.

Kotipaikka Tampere - Palvelut ja asiakkaat kaikkialla Suomessa vuodesta 2000

 


 UUTISET


 

Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu Tilityy on julkaissut asiakaskäyttöön ilmaisen osakasrekisteripohjan, joka soveltuu listaamattomien yhtiöiden käyttöön. Maksuton osakasrekisteripohja on ladattavissa käyttöön eri tiedostomuodoissa Aineistot-osiosta.

Olethan jo varautunut todennäköisiin lähiaikojen digihäiriöihin

Ukrainan sota ja Suomessa meneillään oleva sotilasliitto Natoon liittymiskeskustelu- ja prosessi altistavat kaikenlaiset ja -kokoiset toimijat lähikuukausina merkittäville verkkoyhteyspalveluiden häiriöille. Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu Tilityy vahvasti suosittelee ihan jokaista yritystä, yhteisöä ja muuta organisaatiota tarkastelemaan viimeistään nyt järjestelmiään ja esimerkiksi maksukanaviaan mahdollisten digikäyttökatkosten näkökulmasta. Laajat yhteiskunnalliset verkkohäiriöt vaikuttavat kaikkiin ihan pienimmistä yhdistyksistä ja yrityksistä alkaen.

Kohdattavat häiriöt, jotka ovat seurausta verkko- ja palvelunestohyökkäyksistä, voivat muun muassa lamauttaa verkkosivustoja ja -palveluita, estää kaikenlaisten verkkopohjaisten palveluiden käytön, tehdä verkossa tapahtuvan tunnistautumisen ja etäpalveluiden käytön mahdottomaksi. Yksittäisten häiriötilanteiden kesto voi olla tunneista muutamiin päiviin. Riittää että palvelu tuotetaan tai sitä käytetään internetyhteyden kautta.

Verkkoyhteyspalveluiden häiriöiden kerrannaisvaikutuksiin voivat kuulua esimerkiksi vakavat häiriöt yleisesti logistiikassa sekä kortti- ja verkkopankkimaksamisen katkokset. Yritysten voi olla mahdotonta lähettää sähköisiä laskuja (e-lasku) tai vastaanottaa niitä.

Tilityy tarjoaa vuosittain työssäoppimisen mahdollisuuksia eri opintoasteiden opiskelijoille. Jokaiselle työharjoittelijalle osoitetaan Tilityyn oma henkilökohtainen työelämäohjaaja. Vuonna 2022 Tilityy tarjoaa harjoittelupaikkoja vain Helsingin tilitoimistolla. Kaikki Tilityyn työharjoittelut toteutetaan lähiopetuksena.

Lisätietoja ja vastauksia yleisimpiin työharjoitteluita koskeviin kysymyksiin löydät täältä.

Tilityy ottaa 01.05.2022 alkaen vastaan vain sähköisiä laskuja

Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu Tilityy vastaanottaa 01.05.2022 alkaen vain verkkolaskulain ja Euroopan unionin verkkolaskudirektiivin mukaisesti sähköisiä laskuja. Laskujen tulee olla tehty sekä vastaanotettu sähköisessä muodossa ja noudattaa Euroopan unionin sähköisen laskutuksen standardeja. Sähköpostitse lähetetyt laskut eivät ole lain mukaisia sähköisiä laskuja. Sähköiset laskut tulee toimittaa annetuin yhteystiedoin.

Tilitoimisto Tilityy avaa toimiston Helsinkiin

Tilityyn toiminta laajenee 1.6.2022 Helsingin palvelupisteellä, joka sijaitsee loistavien kulkuyhteyksien varrella Etu-Vallilassa. Löydät lisätiedot Tilityyn palvelupisteistä

Vuoden 2022 tärkeitä lukuja

Vuoden vaihtuminen tuo muutoksia liiketoiminnan tärkeisiin taloushallinnon lukuihin. Tässä Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu Tilityyn koonti keskeisistä tärkeimmistä numeroista vuonna 2022

  • arvonlisävero, yleinen verokanta 24 %
  • arvonlisävero, elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut 14 %
  • arvonlisävero, lehdet, liikunta- ja kulttuuripalvelu, majoitus, yms. 10 %

Tilityyn ilmainen matkalaskupohja 2022 julkaistu

Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu Tilityyn ilmainen matkalaskupohja vuodelle 2022 on julkaistu. Maksuton matkalaskupohja on ladattavissa käyttöön eri tiedostomuodoissa Aineistot-osiosta.

Tilityyltä tarjolle ilmainen ajopäiväkirja

 

Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu on julkaissut asiakaskäyttöön ilmaisen ajopäiväkirjapohjan. Maksuton ajopäiväkirjapohja on ladattavissa käyttöön eri tiedostomuodoissa Aineistot-osiosta.

 

 

 

 

Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu on julkaissut asiakaskäyttöön ilmaisen matkalaskupohjan. Maksuton matkalaskupohja on ladattavissa käyttöön eri tiedostomuodoissa Aineistot-osiosta.

 

 

 

Etsitkö asiantuntevaa kirjanpitäjää Eu-kuluttajakaupan muuttuessa 1.7.2021?

Monilla verkkokauppaa tai muuta etämyyntiä toisiin Eu-maihin tekevillä on edessään kirjanpitäjän vaihtaminen, kun verkko- ja muu etäkauppa Euroopan unionin sisämarkkinoilla mullistuu 1.7.2021. Eu-kuluttajamyynnin arvonlisäverolainsäädännön muutos lisää verkkokauppa- ja myyntijärjestelmien muutostarpeiden ohessa muun muassa myynnin reaaliaikaisseurannan tarvetta. Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu Tilityy on erikoistumistunut verkkokauppaan meille ja muualle. Tilityy on lisännyt resursseja juuri Eu-kauppaa tekevien asiakkaiden palvelemiseen - tervetuloa siis asiakkaaksi!

Eu-sisämarkkinaetämyynnin prosessien ja yhteisöalueen kauppa- sekä verolainsäädännön tunteminen ovat 1.7.2021 alkaen käytännössä pakollisia. Lisäksi myyjien ja kirjanpitäjien osaamisvaatimuksissa korostuu merkittävästi tietoteknisen taidot sekä englannin kielen osaaminen.

Lakimuutoksen johdosta yritykset ovat 1.7.2021 alkaen velvollisia tilittämään arvonlisäveron myyntikohdemaihin, kun toisiin Eu-maihin kohdistuvan kuluttajamyynti ylittää tilikauden aikana 10'000 euroa. Samalla tuotteisiin ja palveluihin lisätään kotimaan arvonlisäveron sijaan myyntikohdemaan arvonlisävero (ALV). Käytettävät arvonlisäveroprosentit tulee myyjän selvittää Eu-maa- ja tuotekohtaisesti.

Käytännössä suuri osa suomalaisista verkkokauppaa ja muuta etäkauppaa kuluttajille toisiin Eu-maihin tekevistä yrityksistä on velvollisia ottamaan käyttöön One Stop Shop (OSS) -EU-erityisverojärjestelmän tai rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi kaikkiin myyntikohdemaihinsa. Verohallinnon ylläpitämä OSS-järjestelmä on paras ja kustannustehokkain ratkaisu suurimmalle osalle yrityksistä.

Kun etsit osaavaa ja ymmärtävää tilitoimisto- ja kirjanpitopalvelua, ota yhteyttä ja kysy lisää Tilityyn myynti- ja asiakaspalvelusta. Löydät meistä etämyynnin ja kuluttajakaupan asiakaslähtöisen osaajan!

Tarkasta verottajan oikea tilinumero maksaessasi veroja (arvonlisäverot, työnantajamaksut, yms.)

Verohallinnon (arvonlisäverot, työnantajamaksut, yms.) OP-pankin tili poistuu käytöstä

Tilityy muistuttaa kaikkia asiakkaitaan verohallinnon maksutilimuutoksesta. Moni on maksanut arvonlisäverot, työnantajamaksut ja vastaavat maksut verohallinnon OP:n tilille, joka poistuu käytöstä 31.5.2021. Käyttöön jäävät muut verohallinnon tiliyhteydet.

Verohallinnon OP:n tilinumerolle tulevat maksut palautuvat takaisin maksajalle 1. kesäkuuta alkaen, mikä tarkoittaa käytännössä samaa kuin maksamisen laiminlyönti.

Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu Tilityy kehottaa tarkkuuteen maksamisessa. Löydät ajantasaiset tilinumerot aina Tilityyn toimittamista verohallinnon maksu- ja tilitysohjeista (kuten arvonlisäveron maksuohjeet).

Lisätiedot
Verohallinto

Tilityystä suomalaisten luonnonpölyttäjien Niittykummi

Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu Tilityy on mukana Niittykummit-hankkeessa, joka haluaa pelastaa suomalaisia luonnonpölyttäjiä. Tilityy haastaa mukaan Niittykummeihin yritykset ja yhteisöt ympäri Suomea. Tehdään yhdessä hyvää huomisen puolesta.

Lisätiedot ja osallistuminen
Mesenaatti.me

Verkkokaupan arvonlisäverotukseen ja tavaratuontiin merkittäviä muutoksia 1.7.2021 alkaen

Tavaroiden ja palveluiden myyminen kuluttaja-asiakkaille toisiin Eu-maihin sekä tavaroiden tuonti Eu:n ulkopuolelta muuttuvat merkittävästi 1.7.2021, kun kaikki tavaratuonnista poistuu aikaisempi 22 euron arvoisten lähetysten verovapaus ja muutoksen alla oleva yhteisöalueen arvonlisäverotuskäytäntö tiivistyy uuden arvonlisäveron erityisjärjestelmän, One Stop Shop:in ympärille.

Heinäkuusta alkaen yhä useammasta verkkokaupasta toiseen Eu-maahan tehdystä kuluttajatilauksesta arvonlisävero lasketaan ja tilitetään toimituksen kohdemaan perusteella.

Verkkokauppiaiden sekä kirjanpidosta ja veroilmoittamisesta vastaavien toimijoiden tulee ajoissa huomioida tulevat muutokset, jotka saattavat vaatia muutoksia esimerkiksi verkkokauppa-alustojen tapaan käsitellä arvonlisäveroa ja sen raportointiin.

Kirjanpito Tampere - Kirjapitäjä uudelle yritykselle Tampereella

Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu Tilityyn Tampereen toimisto tarjoaa kattavat neuvonta- ja kirjanpitopalvelut uusille yrittäjille ja yrityksille. Perinteisteisten taloushallintopalveluiden lisäksi Tilityystä saa vinkkejä sekä neuvontaa yrityksen perustamiseen ja liiketoiminnan aloittamiseen.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

 

 

Muistutus EORI-numeron vaatimuksesta myytäessä Iso-Britanniaan ja muualla EU:n ulkopuolelle

Suomalaisilta yrityksiltä vaaditaan Euroopan unionin taloudellisten toimijoiden rekisteröinti ja tunnistamista varten oleva EORI-numero nyt myös Iso-Britannian osalta. Numero vaaditaan viennin lisäksi tuonti-ilmoituksia sekä alla mainittuja muita ilmoituksia antavilta yrityksiltä.

Paperiaineistojen toimittajille tarjolla kontaktivapaa toimitusmahdollisuus

Tilityy muistuttaa perinteisiä paperisia kirjanpitoaineistoja ja -materiaaleja toimittavia asiakkaita mahdollisuudesta toimittaa aineistot myös ilman kontaktia Tampereella. Tositteiden toimittamista varten asiakkaille on tarjolla lukittu aineistolaatikko Tilityyn toimiston sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.

Huomioithan, että mikäli toimitat aineistoja kontaktittomasti on ehdottoman tärkeää, että tositteet on pakattu hyvin ja pakkauksen päälle on selvästi merkitty asiakkaan tiedot. Kontaktiton aineistotoimitus on tarjolla kellon ympäri ja kaikkina viikonpäivinä.

Tilityyn tarjoamat työharjoittelupaikat vuonna 2021 Tampereella

Tilityy tarjoaa vuosittain työssäoppimisen mahdollisuuksia eri opintoasteiden opiskelijoille. Jokaiselle työharjoittelijalle osoitetaan Tilityyn oma henkilökohtainen työelämäohjaaja. Vuonna 2021 Tilityy tarjoaa Tampereen toimistolla harjoittelupaikan 2-4 harjoittelijalle. Työharjoittelut toteutetaan Tilityyn toimistolla.

Lisätietoja ja vastauksia yleisimpiin työharjoitteluita koskeviin kysymyksiin löydät täältä.

Tilityyn Tampereen palvelupiste muuttaa. Uusi toimisto avataan 7.12.2020 Armonkalliossa, osoitteessa Kaarikatu 15 - 17. Kyseessä on sisäpihan liiketila. Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu Tilityyn hallinto siirtyy muuton yhteydessä samoihin toimitiloihin Tampereelle.